Apie žurnalą

Dzūkų kultūros žurnalą „Dainava“ leidžia visuomeninė organizacija Dzūkų kultūros draugė ir Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“. ISSN 1648-0384

Žurnalo redaktorė Audronė Jakunskienė.

Redakcinės kolegijos nariai:

  • - Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekos direktorė,
  • - Algimantas Černiauskas, Merkinės lankytojų aptarnavimo centro vedėjas,
  • - Emilija Krušinienė, Alytaus literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė,
  • - Lina Klimavičiūtė, Veisiejų regioninio parko direktorė,
  • - Daina Pledienė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė,
  • - Zuzana Urbonaitė, literatų klubo „Tėkmė“ narė,
  • - Anelė Zurlienė, literatų klubo „Tėkmė“ narė.

Žurnalas periodinis – išeina 2 kartus per metus. Leidžiamas nuo 2000 metų. Leidinio apimtis 80 psl., tiražas – 1000 egz.

Leidinį galima įsigyti Alytaus, Druskininkų, Lazdijų muziejuose, Alytaus turizmo informacijos centre,  žurnalo redakcijoje.

2003 metais žurnalo „Dainava“ redakcinei kolegijai buvo įteikta Alytaus miesto Kultūros premija.

Redakcinės kolegijos nariai po Kultūros premijos įteikimo 2003 16 15: Sėdi: iš kairės Emilija Krušinienė, Audronė Jakunskienė, Stasė Nedzinskienė, stovi Algimantas Černiauskas, Anelė Zurlienė

Redakcinės kolegijos nariai po Kultūros premijos įteikimo 2003 16 15: Sėdi: iš kairės Emilija Krušinienė, Audronė Jakunskienė, Stasė Nedzinskienė, stovi Algimantas Černiauskas, Anelė Zurlienė