2011 m. projektai

Projektas „Žurnalas „Dainava“ – dzūkų kultūrinio savitumo sklaidos garantas“

Šiuo projektu Dzūkų kultūros draugė siekia aktyvinti apskrities kultūrinę bendruomenę, stengtis įtakoti regiono kultūros politiką.

Projekto tikslai:

  • - garantuoti regiono kultūros, jos istorijos tęstinumą ir palikti kultūrinės raiškos ir atminties ženklus ateities kartoms.
  • - aktyvinti apskrities kultūrinę bendruomenę, stengtis įtakoti regiono kultūros politiką,
  • - skelbti regiono tyrinėjimų medžiagą,
  • - atspindėti vieno iš Lietuvos regionų kultūrinę raidą,
  • - skatinti bei telkti krašto tyrėjus, sudaryti sąlygas įvairių sričių kūrėjams pristatyti savo darbus, pamąstymus, apibendrinimus, vertinimus, analizes visuomenei.

Uždaviniai:

  • -išleisti 2 žurnalo „Dainava“ numerius per metus (po 1000 egz.);
  • -telkti Dzūkijos regiono tyrinėtojus;
  • -skelbti tyrinėjimų medžiagą;
  • -fiksuoti, analizuoti Dainavos krašto kultūrinius pasiekimus

Rėmėjai:

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas Alytaus miesto savivaldybė Alytaus rajono savivaldybė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 17000 Lt

Alytaus miesto savivaldybė 2000 Lt

Alytaus rajono savivaldybė 1000 Lt